Telefon Numarası

Doç. Dr. Ediz DENİZ

Eğitim ve Çalışma hayatı

2007 : Yardımcı Doçentlik Tarihi
2004 : Doktora İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği (Ağız hastalıkları)
1999 : Y. Lisans İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

 

Diğer bilgiler

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri : -
Bilgi

: Uluslararası hakemli dergilerdeki (SCI ve SCI-expanded kapsamındaki) yayınlar

1. Deniz E, Ozden MG, Cöloğlu AS, Sençift K, Aghaloo T. Large ulceration of the palate. J Oral Maxillofac Surg. 2008 Aug;66(8):1659-63.
2. Deniz E, Kökat AM, Noyan A. Implant-supported overdenture in an elderly patient with Huntington’s Disease. Gerodontology (Basıma kabul edildi)
3. Deniz E, Guc U, Buyukbabani N, Gul A. HSP 60 expression in recurrent oral ulcerations of Behçet’s disease. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2010 Aug;110(2):196-200. Epub 2010 Jun 26.

Uluslararası bildiri kitabı olan sunumlar

1. Ak G, Tanyeri H, Alan N, Deniz E. Oral Liken Planus: Histopatolojik ve Epidemiyolojik Analizi. Türk Oral ve Maksillofasiyel Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi 17-21 Mayıs 2000 Belek, Antalya. (Sözlü bildiri)
2. Deniz E, Koray M , Alan N, Kürklü E, Tanyeri H. Primary Amyloidosis and Multiple Myeloma: A case report. 6th Balkan Stomatology Society Congress 3-6 May 2001, Romania, Bucharest. (Sözlü bildiri)
3. Alan N, Deniz E, Koray M, Guc U. Sjogren’s Syndrome: A case report. 6th Balkan Stomatology Society Congress 3-6 May 2001, Romania, Bucharest. (Sözlü bildiri)
Deniz E, Koray M, Özçakır C, Ermiş İ, Ak G. Pleomorfik Adenoma- Olgu bildirisi. Türk Oral ve Maksillofasiyel Cerrahi Derneği 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi 5-9 Haziran 2002 Antalya. ( Poster)
4. Koray M, Ak G, Tanyeri H, Özçakır C, Deniz E. Maksilla ve Mandibuladaki çeşitli kemik defektlerinin Beta Trikalsiyum Fosfat ile doldurulması. 9. TDB Uluslar arası Kongresi 18-22 Haziran 2002, İzmir. (Sözlü bildiri)
5. Ak G , Türkmen A, Tanyeri H , Deniz E, Özdemir Ö, Öztürk Ş, Fıratlı E, Palandüz Ş, Sever MŞ, Çefle K. Gingival overgrowth associated with a new agent Tacrolimus (FK506), used during renal transplantation. 6th European Association of Oral Medicine Congress 3- 5 October 2002 Lisbon, Porteguese. (Sözlü bildiri)
6. Ergun S, Ak G, Demiryont M, Deniz E, Güç Ü. Bir anjiotensin reseptörü olan Irbesertan ve bir kardioselektif bir beta bloker olan Atenolol’a bağlı gingival hiperplazi- Olgu bildirisi. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 11. Uluslar arası Kongresi 4- 8 Haziran 2003, Antalya. (Poster-Abstract kitabı, s33, no:85)
7. Kazandağ MK, Deniz E, Kayahan B, Bayırlı G. Management of Excessive Root Resorption by Using MTA: A Case Report. 12th Congress of Balkan Stomatological Society, 12-14 April 2007, İstanbul. (Sözlü bildiri)
8. Deniz E, Özden MG, Çöloğlu AS, Şençift K. Sekonder Sifiliz: Olgu Raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Kongresi, 31 Mayıs- 04 Haziran 2007, Belek, Antalya. (Sözlü Bildiri)
9. Arslan AH, Deniz E. Von Willebrand Hastalığında Dental Cerrahi Yaklaşım: Olgu Raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 14. Uluslararası Kongresi, 31 Mayıs-04 Haziran 2007, Belek, Antalya. (Poster)
10. Fişekçioğlu E, Deniz E, Dölekoğlu S, İlgüy M, Bayırlı G. Siyalolitiazis Tedavisinde CO2 Lazer Uygulaması: Olgu Sunumu. 14. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 11-16 Haziran 2007, İstanbul. (Poster)
11. Deniz E, Kökat AM, Noyan A. Huntington Hastalığı: Olgu Sunumu. Oral Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 24-29 Mayıs 2008, Bodrum, Muğla. (Poster)
12. Arslan A, Tuncer İ, Deniz E. Odontojenik keratokistte marsüpyalizasyon ve enükleasyon tedavisi: İki olgu sunumu. Oral Cerrahi Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 24-29 Mayıs 2008, Bodrum, Türkiye. (Poster )
13. Deniz E, Cologlu AS. Intraoral superficial angiomyxoma: A case report. 3rd International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, 22-26 Nisan 2009. (Poster )
14. Deniz E, Guc U, Buyukbabani N, Gul A. Evaluation of HSP60 as an etiological factor in oral lesions of Behçet’s disease. 14th Congress of the Balkan Stomatological Society, 6-9 May 2009, Varna-Bulgaria. (Sözlü bildiri)
15. Susal V, Delilbaşı Ç, Özer N, Deniz E, Şençift K. ‘Surgical Treatment of Mandibular Condyle Fractures: Report of Three Cases. 14th Congress of the Balkan Stomatological Society, 6-9 May 2009, Varna-Bulgaria. (Poster)
16. Kokat AM, Deniz E, Dogar A. Multidisciplinary approach in treatment modalities for muscular disordered elderly. 33rd Annual Congress European Prosthodontic Association, October 1-3 2009, Congress Innsbruck, Austria. (Sözlü bildiri)
Uluslararası kitap (veya kitap bölümü) çevirisi veya editörlüğü
-
Ulusal hakemli dergilerdeki yayınlar

1. Ak G, Tanyeri H, Alan N, Deniz E. Oral Liken Planus: Histopatolojik ve Epidemiyolojik Analizi. Akademik Dental 2000; 2(2):13-17.
2. Alan N, Deniz E, Koray M, Ordulu M, Güç Ü. Sjogren sendromu- Olgu sunumu Dişhekimliği Dergisi 2002; 47(9): 245-247.
3. Deniz E, Koray M, Özçakır C, Ermiş İ, Ak G. Pleomorfik Adenoma: Olgu bildirimi Akademik Dental 2003; 1(5): 49-51.
4. Ergun S, Ak G, Demiryont M, Deniz E, Güç Ü. Bir anjiotensin reseptörü olan İrbesertan ve kardiyoselektif bir beta bloker olan Atenolol’a bağlı gingival hiperplazi- Vaka raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Dergisi 2003;7:75.
5. Koray M, Ak G, Tanyeri H, Özçakır C, Deniz E, Güç Ü. Maksilla ve mandibuladaki
çeşitli kemik defektlerinin, beta-trikalsiyum fosfat alloplastik kemik greft materyali ile rejenerasyonunun değerlendirilmesi. Dişhekimliği Dergisi 2003;53:282-286.
6. Ak G, Kürklü E, Deniz E, Koray M, Tanyeri H. Juvenil kolloid milium. Dişhekimliği Dergisi 2004 (57):33-35.
7. Deniz E, Arslan A. Von Willebrand Hastalığında oral cerrahi yaklaşım. Cumhuriyet
Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi 2008 ; 11(1): 45-48.
8. Arslan A, Deniz E, Tuncer İ. Mandibular odontojenik keratokistin marsüpyalizasyon ile tedavisi: İki olgu raporu. 7 Tepe Klinik 2008; 2(2): 14-19.
9. Burdurlu MÇ , Delilbaşı Ç, Deniz E, Arslan A. Mandibular Gömülü Üçüncü Molar Cerrahisi Sonrası Topikal Ozon ve Klorheksidin Uygulamasının Alveolit ve Yara Enfeksiyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Türkiye Klinikleri J Dental Sci 2011; 17(1): 17-23.
10. Aslı Evren Delilbaşı, Ediz Deniz, Serhat Çalışkan, Nüket Sandallı. Santral Dev Hücreli Granüloma: Bir olgu raporu. Dicle Dişhekimliği Dergisi. (basıma kabul edildi)

Ulusal bildiriler
-
Verilen konferanslar
-
Ulusal kitap veya kitap bölümleri
Kitap Bölümü:

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
: Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği (AÇBİD)
Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği
Türk Diş Hekimliği Lazer akademisi derneği (DİLAD)

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler : Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı

Ana Sayfa      | Bölümler      | İletişim Bilgileri

© 2010, İstanbul Eğitim ve Kültür (İSTEK) Vakfı, Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastanesi.    |    powered by Acerpro