Telefon Numarası

Doç. Dr. Özkan Cem DİLEK (Başkan)

Eğitim ve Çalışma hayatı

2002 : Yrd. Doç. Dr. Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
2000-2002 : Öğr. Gör. Dr. Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
1999 : Doktora Dişhekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi
1998-1999 : Ar. Gör. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
1993-1998 : Doktora Öğrencisi İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
1993 : Yüksek Lisans Dişhekimliği Fakültesi İstanbul Üniversitesi

 

Diğer bilgiler

Yayınlar

: Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Güler, N., Çıldır, Ş., İşeri. U., Sandallı N., Dilek O., “Hypohidrotic ectodermal dysplasia with bilateral impacted teeth at the coronoid process: A case rehabilitated with mini dental implants, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 99(5), 34-38 (2005).

2. Dilek, OC,. Tezulas, E., Dincel, M. “A mini dental implant-supported obturator application in a patient with partial maxillectomy due to tumor: case report,” Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 103(3), 6-10 (2007).

3. Dilek, OC., Tezulas, E., “Treatment of a narrow, single tooth edentulous area with mini-dental implants: a clinical report,” Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 103(2), 22-25 (2007).

4. Dilek OC., Tezulas, E., Dincel, M., “Required minimum primary stability and torque values for immediate loading of mini dental implants: an experimental study in nonviable bovine femoral bone,” Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 105(2), 20-27.
(2008).

5.Tezulas E, Dilek OC.Decontamination of autogenous bone grafts collected from dental implant sites via osteotomy: a review.”Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.106(5),679-684.(2008).

6. Tezulas, E. Dilek OC, Topçuoğlu N, Külekçi G. “Decontamination of autogenous bone grefts collecting during dental implant site preparation: A pilot study” Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 107(5), 656-660 (2009).

7. Tezulas, E. Dilek OC. “ Decontamination of autogenous bone grefts collected from dental implant site via osteotomy: a review” Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 106(5), 679-684 (2009).

8. Başa, O. Dilek OC. “Assessment of the risk of perforation of the mandibular canal by implant drill using density and thichness parameters.” Gerodontology 2009; 00 doi: 10.1111/j.1741-2358.2009.00362.x 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (Proceeding) basılan bildiriler:

1. Anıl, A., Tosun, T., Dilek, Ö., Gökdeniz, H., Özdemir, T., Sandallı, P., “Total Dişsiz Çenelerde implant Uygulamalarının Değerlendirilmesi,” 2nd International Symposium On Dental Materials And Technology in Ankara, Ankara ve Köln Üniversitelerinin Ortak Kongresi, 13-14 Kasım, Ankara (1995).
2. Dilek, Ö., Tosun, T., Anıl, A., Özdemir, T., Sandallı, P., “Klinikte Peri-implantitisi Nasıl Teşhis Ederiz? Vaka Bildirimi,” 8. Türk Dişhekimliği Birliği 4. Uluslararası Kongresi 24-28 Haziran, İstanbul (1997).
3. Dilek, Ö., “Ektodermal Displazi ve Generalize Agresif Periodontitis Vakalarında Mini Dental İmplant Uygulamaları,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 16. Bilimsel Kongresi ve Avusturya Oral Cerrahi ve İmplanyoloji Derneği Ortak Toplantısı, 23-29 Mayıs, Antalya (2005).

 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Özdemir, T., Anıl, A., Tosun, T., Gökdeniz, H., Dilek, Ö., Sandallı, P., “Serbest Sonlanan Çenelerde İmplant-Diş Destekli Köprülerin Değerlendirilmesi,” Oral İmplantoloji Dergisi, 1(1), 24-27 (1994).

2. Anıl, A., Tosun, T., Özkan, K., Dilek, Ö., Özdemir, T., Sandallı, P.,. “ Total Dişsizlik Vakalarının İmplantlar ile Tedavisi ve Sonuçları,” Oral İmplantoloji Dergisi, 2(1), 55-61 (1995).

3. Anıl, A., Tosun, T., Karabuda, C., Ersanlı, S., Dilek, Ö., Gökdeniz H., Özkan, K., Özdemir, T., Sandallı, P., “Tek Diş Eksikliği Vakalarının Pitt-Easy Bio Oss İmplant Sistemi ile Protetik Rehabilitasyonu,” Oral İmplantoloji Dergisi, 3(1), 7-11 (1996).

4. Anıl, A., Tosun, T., Dilek, Ö., Dişçi, R., Sandallı, P., “Peri-implanter Sulkus Likiti Ölçümü,” Oral İmplantoloji Dergisi, 3(2), 54-57 (1996).

5. Dilek, Ö., Sağat, G., Yalçın, S., Özdemir, T., Sandallı, P., “Oral İmplantoloji’de Sistematik Hastalıklar,” Oral İmplantoloji Dergisi, 4(1), 30-34 (1997).

6. Anıl, A., Tosun, T., Dilek, Ö., Sandallı, P., “Oral İmplantolojide Endikasyonlar ve Pre-implantolojik Diagnoz,” Oral İmplantoloji Dergisi, 4(1), 48-52 (1997).

7. Dilek, Ö., Tosun, T., Anıl, A., Özdemir, T., Sandallı, P., “Peri-implantitisin Klinik Teşhis Yöntemleri” Oral İmplantoloji Dergisi, 4(2), 11-14 (1997).

8. Dilek, ÖC., Sandallı, P., “Travmaya Bağlı Diş Kayıplarında İmmediyat İmplantasyon ve İmmediyat Yükleme Tekniklerinin Beraber Uygulaması,” Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 1(2), 51-55 (2006).

9. Dilek, ÖC., Sandallı, P., “Altçene Total dişsiz Skleroderma Hastasında Mini Dental İmplant Uygulaması: Vaka Sunumu,” Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 1(4), 47-51 (2007).

 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Dilek, Ö., Özkan, K., Sandallı, P., “Doku Destekli İmplant Üstü Protez Komplikasyonları,” Oral Cerrahi Derneği 1. Bilimsel Kongresi, 4-8 Mayıs 1994, Girne-Kıbrıs.
2. Dilek, Ö., Anıl, A., Tosun, T., Gökdeniz, G., Özdemir, T., Sandallı, P., “Serbest Sonlanan Çenelerdeki implantların Değerlendirilmesi,” 4.Türk Oral İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 29-30 Ekim 1994, İstanbul.
3. Dilek, Ö., Anıl, A., Tosun, T., Dişçi, R., Özdemir, Ö., Sandallı, P., “İmplantlarda Rutin Kontrol Sonuçları,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 5. Bilimsel Kongresi, 21-25 Haziran 1995, Kapadokya.
4. Anıl, A., Tosun, T., Özkan, K., Dilek, Ö., Özdemir, T., Sandallı, P., “Dişsiz Çenelerin İmplantlarla Tedavisi,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 5. Bilimsel Kongresi, 21-25 Haziran 1995, Kapadokya.
5. Dilek, Ö., Tosun, T., Dişçi, R., Sandallı, P., “Peri-implanter Sulkus Likiti Ölçümü,” Türk Oral implantoloji Derneği 6. Bilimsel Kongresi ve Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 1. Bilimsel Kongresi, 9-15 Haziran 1996, Fethiye.
6. Dilek, Ö., Tosun, T., Anıl, A., Özdemir, T., Sandallı, P., “Peri-implantitisin Klinikte Teşhis Yöntemleri,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 7. Bilimsel Kongresi, 15-21 Haziran 1997, Antalya.
7. Dilek, Ö., Ermiş, E., Özdemir, T., Sandallı, P., “Serbest Sonlanan Çenelerde Blade Tip İmplantların Klinik Değerlendirmesi,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 8. Bilimsel Kongresi 7-13 Haziran 1998, Antalya.
8. Anıl, A., Tosun, T., Dilek, Ö., Ermiş, E., Özdemir, T., “IMZ İmplantlarıyla Klinik Tecrübeler (1-9 Yıllık Sonuçları),” Türk Oral İmplantoloji Derneği 8. Bilimsel Kongresi, 7-13 Haziran 1998, Antalya.
9. Dilek, Ö., Baştan, İ., Şirin, H., Sandallı, P., “Oral İmplantoloji’ de Kullanılan Resorbe Olan Sentetik Esaslı Bioresorb Kemik Greft Materyalinin Endikasyonları, Avantaj ve Dezavantajları,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, 10-16 Haziran 2001, Antalya.
10. Baştan, İ., Şirin, H., Dilek, Ö., Sandallı, P., “Vida Tipi İmplantlar ve Kullanım Alanları,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, 10-16 Haziran 2001, Antalya.
11. Şirin, H., Baştan, İ., Dilek, Ö., Sandallı, P., “Oral İmplantoloji’ de Kullanılan Protetik Postlar ve Endikasyonları,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 11. Bilimsel Kongresi, 10-16 Haziran 2001, Antalya.
12. Dilek, Ö., Şirin, H., Sandallı, P., ”Resorbe olan CaP Kaplamalı İmplantlar ile Klinik Denemeler,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 9-15 Haziran 2002, Antalya.
13. Şirin, H., Baştan, İ., Dilek, Ö., Sandallı, P., “Üstçene Arka Bölgede CaP Kaplamalı İmplantların Klinik Uygulamaları,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 9-15 Haziran 2002, Antalya.
14. Baştan, İ., Dilek, Ö., Şirin, H., Sandallı, P., “CT ve Oral İmplantoloji,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 9-15 Haziran 2002, Antalya.
15. Seyrek, G., Dilek, Ö., Sandallı, P., “İmplant Operasyonları Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.” Türk Oral İmplantoloji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 9-15 Haziran 2002, Antalya.
16. Töre, g., Dilek, Ö., Sandallı, P., “0-Ring Ataşmanlı İmplantlarda İmmediyat Yükleme,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 12. Bilimsel Kongresi, 9-15 Haziran 2002, Antalya.
17. Dilek. Ö., “Travmaya Bağlı Diş Kayıplarında İmplant Uygulamaları,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 10-12 Ekim 2003, İstanbul.
18. Seyrek, G., Dilek, Ö., Sandallı, P., “Çeşitli İmplant Sistemlerinde Başarı Sonrası Periotest Değerleri,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 10-12 Ekim 2003, İstanbul.
19. Töre, G., Dilek, Ö., Sandallı, P., “Mini İmplantlarda Başarı Durumu,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 14. Bilimsel Kongresi, 10-12 Ekim 2003, İstanbul.
20. Atakan, C., Dilek, Ö., Sandallı, P., “Vida İmplantların Endikasyonları,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 14. Bilimsel Kongresi 10-12 Ekim 2003, İstanbul.
21. Dilek, Ö., Sandallı. P., “Mini Dental İmplantların Endikasyonları ve Diş Hekimliği Tedavisindeki Önemi,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 13-18 Haziran 2004, Fethiye.
22. Seyrek, G., Dilek, Ö., Atakan, C., Töre, G., Sandallı, P., “Peri-implanter Patoloji ve İmplant Başarısızlığı,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 13-18 Haziran 2004, Fethiye.
23. Atakan, C., Dilek, Ö., Sandallı, P., “Tükrük Kalite ve Miktarındaki Azalma Sonucu Erken Oluşan Diş Kayıplarının İmplant-Doğal Diş Destekli Sabit Protezle Tedavisi: Bir Vaka Nedeniyle,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 13-18 Haziran 2004, Fethiye.
24. Töre, G., Dilek, Ö., Sandallı, P,. “Silindir İmplantlarda Farklı Post Seçimi Yöntemleri,” Türk Oral İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, 13-18 Haziran 2004, Fethiye.
25. Dilek, Ö., “Ektodermal Displazi, Generalize Agresif Periodontitis ve Scleleroderma Vakalarında MDI Uygulamaları,” I. Mini Dental İmplant Sempozyumu, 16 Nisan 2005 İstanbul.  

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : 1. Göker F., “Augmentation Techniques And Implant Placements In The Atrophic Posterior Maxilla”, Yeditepe Üniversitesi, 2007.
2. Kalaycı O., “Farklı Boydaki İmplant Abutmanlarına Geçici Siman İle Simante Edilen Kuronların Sökülebilmesi İçin Gerekli Vertikal Çekme Kuvvetlerinin Öçümü Ve Değerlendirilmesi”, Yeditepe Üniversitesi, 2007
3. Tezulaş E., “İmplant Osteotomisinde Kemik Filtresiyle Toplanan Otojen Kemik Greftlerinin Klindamisin Ve Klorheksidin İle Dekontaminasyonunun Karşılaştırmalı Mikrobiyolojik Analizi”, Yeditepe Üniversitesi, 2007.
İdari Görevler : 1. Resmi hasta sevki ve emekli sandığı ile ilgili belgelerin (reçete, rapor gibi) “yerine onay imzaları” konusunda görevlendirme. Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji Anabilim Dalı, (23.02.2001-2002).
2. Sarf ve demirbaş konusunda “satın alma komisyon” üyesi olarak görevlendirme. Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji Anabilim Dalı, (23.02.2001-2002).
3. Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi kliniklerinde gerek teorik gerekse pratik eğitimlerini alacak olan ağız diş sağlığı programı öğrencilerinin sorumlusu olarak görevlendirme. Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji Anabilim Dalı, (23.02.2001-2002).
4. Mavi kod acil yardım ekibi
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
Türk Oral İmplantoloji Derneği Üyesi
Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler : Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2005-2006 Güz ORAL İMPLANTOLOJİ (5. SINIF) 1 56

İlkbahar ORAL İMPLANTOLOJİ (5. SINIF) 1 56
DİŞHEKİMLİĞİ TARİHİ (4. SINIF) 1 51

2006-2007 Güz ORAL İMPLANTOLOJİ (5. SINIF) 1 46

İlkbahar ORAL İMPLANTOLOJİ (5. SINIF) 1 46
DİŞHEKİMLİĞİ TARİHİ (4. SINIF) 1 62

Teorik Uygulama
2005-2006 Bahar Oral İmplantoloji II 1 ders 8
2006-2007 Bahar Oral İmplantoloji II 1 ders 8

Ana Sayfa      | Bölümler      | İletişim Bilgileri

© 2010, İstanbul Eğitim ve Kültür (İSTEK) Vakfı, Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastanesi.    |    powered by Acerpro