Telefon Numarası

Yrd. Doç. Dr. M. Çağrı Burdurlu

 

Eğitim ve Çalışma hayatı

2010 – 2014 : Yeditepe Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi / Doktora
2007 – 2009 : Yeditepe Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi / Y. Lisans
2002 - 2007 : Süleyman Demirel Üniversitesi. Diş Hekimliği Fakültesi / Lisans

 

Diğer bilgiler

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 

1. Guler N., Burdurlu C., Ekici I. D. Unilateral Coronoid Hyperplasia: The role of trauma on coronoid process in growing patient. JSM Dent 2(4): 1042, 2014.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Sözlü Sunumlar

1. Burdurlu C., Deniz E., Histopathologic evaluation of effects of local simvastatin and photobiomodulation by led on bone healing in critical sized defects, Ağız ve Çene - Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 3. Uluslar arası Kongresi, Antalya 27 - 31 Mayıs 2015.

Poster sunumları

1. Guler N.,Burdurlu C., Ekici I.D. Unilateral Coronoid Hyperplasia: The role of trauma on coronoid process in growing patient, XXVI Congress of International College for Maxillo-Facial-Surgery First Canary Symposium on Oral and Bucodental Health, Gran Canaria/Spain, 1 - 3 February 2012.
2. Guler N., Dağaşan V., Burdurlu C. Non-syndromic Multiple Keratocystic Odontogenic Tumors of Jaws:  A rare case report Ağız ve Çene - Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 3. Uluslar arası Kongresi, Antalya, 27 - 31 Mayıs 2015.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

1. Burdurlu Ç., Delilbaşı Ç., Deniz E., Arslan A. Mandibüler Gömülü Üçüncü Molar Cerrahisi Sonrası Topikal Ozon ve Klorheksidin Uygulamasının Alveolit ve Yara Enfeksiyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması Evaluation of Effects of Topical Ozone and Chlorhexidine Application on Alveolar Osteitis and Wound Infection Following Mandibular Impacted Third Molar Surgery, Turkiye Klinikleri J Dental Sci;17(1):17-23, 2011.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

Sözlü Bildiriler
1. Burdurlu C., Güler N., İnanlı S., Yılmaz G. Rekürrent Unikistik Ameloblastoma, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 18. Uluslararsı Kongresi, Beldibi/Antalya, 2 - 6 Ekim 2011.

Poster sunumları
1. Delilbasi C., Burdurlu C. Squamous Cell Carcinoma of the Maxilla: A Case Report, Ağız ve Çene - Yüz Cerrahisi Birliği Derneği 3. Uluslar arası Kongresi, Antalya, 22 - 26 Nisan 2009.
2. Burdurlu C., Güler N., Şençift K. Benign Osteoblastoma, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 18. Uluslararsı Kongresi, Beldibi/Antalya, 2 - 6 Ekim 2011.
3. Dölekoğlu S., Güler N., İlgüy D., Burdurlu C. Odontojenik Keratokistik Tümörün Tedavisinde Marsüpyalizasyon, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 18. Uluslararsı Kongresi, Beldibi/Antalya 2 - 6 Ekim 2011.
4. Güler N., Burdurlu C. Odontojenik Tümör Ve Kist Olgularının Tanısında Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 18. Uluslararsı Kongresi, Beldibi/Antalya, 2 - 6 Ekim 2011.

Ana Sayfa      | Bölümler      | İletişim Bilgileri

© 2010, İstanbul Eğitim ve Kültür (İSTEK) Vakfı, Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastanesi.    |    powered by Acerpro