Telefon Numarası

Prof. Dr. Ahmet Hamdi ARSLANEğitim ve Çalışma hayatı

13 Ocak 2011 : Doçentlik Tarihi
30 Ocak 2007 : Yardımcı Doçentlik Tarihi
2004 : Marmara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı
1997 : Y. Lisans Tarihi Marmara Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi

 

Diğer bilgiler

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
: Doktora Tezleri

Postmenopozal osteoporozlu kadınlarda mandibular kemik dansitometresinin değerlendirilmesi ve dental implant uygulamaları(2004)
Yayınlar : Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1- Basa S, Arslan A, Metin M, Sayar A, Sayan MA. Mediastinitis caused by an infected mandibular cyst. Int J Oral Maxillofac Surg 33: 618-620, 2004.
2- Orhan K, Arslan A, Kocyigit D. Temporomandibular joint osteochondritis dissecans: case report. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 102: e41-e46, 2006.
3- Arslan A, Orhan K, Canpolat C, Delilbasi C, Dural S. Impact of xerostomia on oral complaints in a group of elderly Turkish removable denture-wearers. Archives of Gerontology and Geriatrics 49: 263-267, 2009.
4- Arslan A, Orhan K, Paksoy CS, Ucok O, Ozbek M, Dural S, Kanli A. MRI evaluation of the classification, frequency, and disc morphology of temporomandibular joint disc displacements: a multicenter retrospective study in a Turkish population. Oral Radiology 25: 14-21, 2009.
5- Arslan A, Altundal H, Ozel E. The frequency of distomolar teeth in a population of urban Turkish adults: a retrospective study. Oral Radiology 25: 118-122, 2009.
6- Orhan K, İcen M, Paksoy CS, Arslan A, Oztas B. Fronto-orbital sphenoethmoidal fibrous dysplasia. Oral Radiology 25: 135-141, 2009.
7- Arslan A, Nalbantgil Ozdemir D, Gursoy-Mert H, Malkondu O, Sencift K. Intrusion of an overerupted mandibular molar using mini-screws and mini-implants: a case report. Australian Dental Journal 55(4): 457-461, 2010.
8- Ezmek B, Arslan A, Delilbasi C, Sencift K. Comparison of hemodynamic effects of lidocaine, prilocaine and mepivacaine solutions without vasoconstrictor in hypertensive patients. Journal of Applied Oral Science 18(4): 354-359, 2010.
9- Yalvac ME, Yilmaz A, Mercan D, Aydin S, Dogan A, Arslan A, Demir Z, Salafutdinov II, Shafigullina AK, Sahin F, Rizvanov AA, Palotas A. Differentiation and neuro-protective properties of immortalized human tooth germ stem cells. Neurochemical Research 36: 2227-2235, 2011
10- Özçakır-Tomruk C, Arslan A. Mandibular angle fractures during third molar removal: A report of two cases. Australian Dental Journal (Basıma kabul edildi) 2011
11- Arslan A, Altundal H, Cevik O, Olgac V. Comparison of the effects of local application hydroxyapatite graft soaked with alendronate solution and pure hyroxyapatite graft in the mandible of ovariectomised rats. Biotechnology & Biotechnological Equipment 25(3): 2513-2521, 2011.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- Altundal H, Salih I, Gürsoy B, Arslan A, Göker K. Spontaneous regression of multifocal eosinophilic granuloma of the mandible. Oral Health and Dental Management in the Black sea Countries 3: 36-40, 2003.
2- Gürsoy B, Arslan A, Altundal H, Olgaç V. Fibrous dysplasia of the mandible: A case report. Oral Health and Dental Management in the Black sea Countries 3: 56-59, 2004.
3- Şener C, Arslan A. SEM Investigation of bacteria adhesion on polygylecaprone 25. Oral Health and Dental Management in the Black sea Countries 3: 32-35, 2004.
4- Arslan A, Göker K, Olgaç V. Dens invaginatus:A case report. Oral Health and Dental Management in the Black sea Countries 3: 52-55, 2004.
5- Şener C, Arslan A, Tasar F. Current status of antibiotic use and management of alveolar osteitis in different countries. Oral Health and Dental Management in the Black sea Countries 3(1): 31-38, 2004.
6- Arslan A, Ozel E, Altundal H. Various root abnormalities: Report of three cases. The New York State Dental Journal 74(3):41-43, 2008.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. Altundal H, Salih I, Gursoy B, Arslan A, Goker K. Eosinophilic granuloma. 5th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, Sicily, Italy, 1999.(Poster sunumu)
2. Salih I, Arslan A, Guvener O. Reconstruction of mandibular fracture and mandibular defect depending upon the gunshot wound. 5th Mediterranean Congress of Oral and Maxillofacial Surgery, Sicily, Italy, 16-20 June 1999.(Sözlü sunum)
3. Sener BC, Arslan A. Investigation of bacterial colonisation on different suture materials used in oral cavity with scanning electron microscopy. XVIth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Muenster, Germany, 3-7 September 2002. (Sözlü sunum)
4. Sener BC, Tasar F, Arslan A. Which antibiotic and how? A global questionnaire on dentoalveolar infection control. 16th International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Athens, Greece, 14-20 May 2003. (Poster sunumu)
5. Arslan A, Eskiyurt N, Basa S. Evaluation of the effects of postmenopausal osteoporosis on the mandible and applications of dental implants on postmenopausal osteoporotic patients. 14th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, Austria Center Vienna, May 12-15 2004. (Poster sunumu)
6. Arslan A, Ozel E, Altundal H. Various root abnormalities: Report of three cases.11th Congress of the BaSS, Sarajevo, May 2006. (Poster sunumu)
7. Orhan K, Arslan A, Dural S, Paksoy CS, Ucok O, Kanli A, Ozbek M. Investigation of prevalence, classification and disc shapes of temporomandibular joint disk dsiplacements: A mult-centre study in a Turkish population.10th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Leuven, Belgium, 31 May-3 June 2006. (Poster sunumu)
8. Arslan A, Ozdemir-Nalbantgil D, Gursoy-Mert H, Malkondu O, Sencift K. Intrusion of an overerupted mandibular molar tooth using mini-screw implants. 12th Congress of the Bass, Istanbul, Turkey, 12-14 April 2007. (Sözlü sunum)
9. Canpolat C, Orhan K, Arslan A, Delilbasi C. Impact of xerostomia on oral complaints in the elderly removable denture wearers. 12th Congress of the Bass, Istanbul, Turkey, 12-14 April 2007. (Poster sunumu)
10. Arslan A, Tuncer I, Kursoglu P, Sencift K. CO2 laser in soft tissue preprosthetic surgery: case series. 12th Congress of the Bass, Istanbul, Turkey, 12-14 April 2007. (Poster sunumu)
11. Arslan A, Tuncer İ, Ezmek B. Lymphangioma treatment with CO laser: A case report. 12th Congress of the Bass, Istanbul, Turkey, 12-14 April 2007. (Poster presentation)
12. Selcuk EH, Delilbasi C, Arslan A, Sencift K. Comparison of liquid absorption capacities of four different suture materials. 14th Congress of Bass, Varna, Bulgaria, 6-9 May 2009. (Sözlü sunum)

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Altundal H, Arslan A, Aksakallı N, Göker K. Angiolipoma of the floor of the mouth: A case report. Journal of Marmara University 4: 399-401, 2001.
2. Arslan A, Gürsoy B, Salih İ. Maksillada arsenik trioksit kullanımına bağlı alveolar kemik nekrozu: Vaka raporu. Akademik Dental 5: 22-24, 2003.
3. Arslan A, Gürsoy B, Vural G. Palatinal bölgedeki minör tükürük bezlerinin adenomatoid hiperplazisi. Türk Dişhekimliği Dergisi 55: 17-20, 2004.
4. Şener C, Gönül O, Arslan A, Salih İ. İmplant başarısında geometrik tasarımın etkisi. Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi (13-14): 48-54, 2003-2004.
5. Altundal H, Arslan A. Submandibuler ve sublingual tükürük taşı: İki olgu. 7 tepe Klinik Dergisi 1(1): 41-43, 2005.
6. Şener BC, Göktay Ö, Arslan A, Yoruç B. Dental implantlarda yüzey kaplamaları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 7(2): 139-146, 2006.
7. Arslan A, Ezmek B, Orhan K. Oral bölgede sık rastlanan beyaz lezyonlarda güncel yaklaşımlar. Akademik Dental 8(1): 34-38, 2006.
8. Arslan A, Sorkun O, Orhan K. Oral bölgede sık rastlanan kırmızı lezyonlarda güncel yaklaşımlar. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dergisi 10(1-2): 35-42, 2006.
9. Arslan A, Ezmek B. Lateks alerjisi. Akademik Dental 8(2): 1-6, 2006.
10. Arslan A, Tuncer İ. Eroziv liken planusun kortikostreoid jel ile tedavisi. 7tepe Klinik 2:43-46, 2006.
11. Altundal H, Duygu G, Arslan A. Unikistik ameloblastoma: Vaka Raporu. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 16(2): 66-69, 2006.
12. Arslan A, Ezmek B. Geriyatrik hastada gömülü üçüncü molar dişin cerrahi çekimi. 7tepe Klinik 1(3): 27-30, 2007.
13. Arslan A, Duygu G, Altundal H. Rekürrent monostatik mandibular fibröz displazi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi DişHekimliği Fakültesi Dergisi 8(2):119-122, 2007.
14. Deniz E, Arslan A. Von Wille Brand Hastalığında oral cerrahi yaklaşım. Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 11(1): 45-48, 2008.
15. Arslan A, Deniz E, Tuncer İ. Mandibuler odontojenik keratokistin marsüpyalizasyon ile tedavisi: İki olgu raporu. 7 Tepe Klinik 2(2): 14-19, 2008.
16. Selçuk H, Delilbaşı Ç, Arslan A, Şençift K. Dört farklı sütur materyalinin sıvı absorbsiyon kapasitelerinin karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 16(3): 207-213, 2010.
17. Arslan A, Göker K, Dumlu A, Özkan Y. Erişkin 687 hastada stiloid çıkıntının radyolojik olarak değerlendirilmesi: Retrospektif bir çalışma. ADO Klinik Bilimler Dergisi 3(3): 449-453, 2009.
18. Burdurlu Ç, Delilbaşı Ç, Deniz E, Arslan A. Mandibular gömülü üçüncü molar cerrahisi sonrası topikal ozon ve klorheksidin uygulamasının alveolit ve yara enfeksiyonu üzerine etkilerinin araştırılması. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 17(1):17-23, 2011

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1. Basa S, Özkan Y, Salih İ, Dirasuyan S, Arslan A. TME ankilozunda cerrahi yaklaşımlar. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Belek, Antalya, 28 Ekim-1 Kasım 1998. (Sözlü sunum)
2. Türker HN, Arslan A, Basa S. İmplant cerrahisinde B-TCP uygulamaları. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 5. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu ve Workshop, Sivas, 28-31 Ekim 1999. (Sözlü sunum)
3. Türker N, Soygüden B, Güvercin M, Arslan A, Basa. Brainstem Meningioma rezeksiyonuna bağlı çiğneme kaslarının paradoksal aktivitesi ve hemifasiyal paralizi: Vaka raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Kemer, Antalya, 14-18 Mayıs 1999. (Sözlü sunum)
4. Türker N, Arslan A, Özkan Y, Basa S. Alveolar rekonstrüksiyon ve TCP seramikler. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Belek, Antalya, 17-21 Mayıs 2000. (Sözlü sunum)
5. Altundal H, Arslan A, Aksakallı N, Göker K. Anjiolipom (Bir olgu). Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Belek, Antalya, 17-21 Mayıs 2000.(Poster sunumu)
6. Arslan A, Basa S. Pleksiform kistik ameloblastoma: Vaka raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Belek, Antalya, 5-9 Haziran 2002. (Sözlü sunum)
7. Arslan A, Basa S, Metin M. Mandibuler dentijeroz kiste bağlı gelişen mediastinitis: Vaka raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Belek, Antalya, 5-9 Haziran 2002. (Sözlü sunum)
8. Arslan A, Gürsoy B, Salih İ. Alveolar bone necrosis of the maxilla following the use of arsenic trioxide: A case report. 11th International Congress of the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Kemer, Antalya, 4-8 Haziran 2003. (Poster sunumu)
9. Arslan A, Basa S. Edante mandibulalarda DEXA tekniği ile kemik mineral yoğunluğunun belirlenmesi. 11th International Congress of the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Kemer, Antalya, 4-8 Haziran 2003.(Poster sunumu)
10. Uğurlu F, Arslan A, Değirmenci S, Şener BC. Preprostetik cerrahide augmentasyon tekniklerine alternatif yöntem: Alveoler distraksiyon osteogenezisi. T.D.B 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Antalya, 17-21 Haziran 2003. (Sözlü sunum)
11. Gemalmaz D, Kuybulu EO, Aktepe E, Arslan A, Bozkurt OF. Aşırı madde kaybı olan posterior dişlere uygulanan seramik onleylerin klinik başarısı. T.D.B 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Antalya, 17-21 Haziran 2003. (Sözlü sunum)
12. Arslan A, Gürsoy B, Altundal H, Olgaç V. Mandibuler fibröz displazi: Vaka raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 12. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, 10-13 Ekim 2004. (Sözlü sunum)
13. Arslan A, Göker K, Olgaç V. Dens İnvajinatus. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 12. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, 10-13 Ekim 2004.(Poster sunumu)
14. Arslan A, Dumlu A, Göker K, Özkan Y. Stiloid proçesin radyolojik olarak değerlendirilmesi. Oral Cerrahi Derneği’nin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII.Ulusal Bilimsel Kongresi, Bodrum, 27 Mayıs-2 Haziran 2006. (Sözlü sunum)
15. Arslan A, Basa S, Eskiyurt N. Postmenopozal osteoporuzun mandibulaya etkilerinin dansitometrik açıdan incelenmesi ve osteoporozlu hastalarda implant uygulamaları. Oral Cerrahi Derneği’nin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII.Ulusal Bilimsel Kongresi, Bodrum, 27 Mayıs-2 Haziran 2006. (Sözlü sunum)
16. Arslan A, Kaptan F, Altundal H. EDTA ve sodyum hipokloritin yanlış kullanımına bağlı gelişen nekroz ve ödem: İki vaka raporu. Oral Cerrahi Derneği’nin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII.Ulusal Bilimsel Kongresi, Bodrum, 27 Mayıs-2 Haziran 2006. (Poster sunumu)
17. Arslan A, Altundal H. Kapalı sinüs lifting tekniği ile yerleştirilen dental implantların radyolojik değerlendirilmesi. Oral Cerrahi Derneği’nin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII.Ulusal Bilimsel Kongresi, Bodrum, 27 Mayıs-2 Haziran 2006. (Poster sunumu)
18. Orhan K, Arslan A, Üçok Ö, Özbek M, Paksoy CS, Dural S, Kanlı A. Türk popülasyonunda temporomandibular disk deplasmanlarının prevalansı, klasifikasyonu ve disk deformasyonlarının incelenmesi: Çok merkezli bir çalışma. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3.Bilimsel Sempozyumu, Kemer-Antalya, 21-23 Nisan 2006. (Poster sunumu)
19. Arslan A, Tuncer İ, Kursoğlu P, Şençift K. Preprotetik cerrahide yumuşak doku onarımlarında CO2 lazer kullanımı. Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği DİLAD 1. Kongresi, İstanbul, 9-11 Kasım 2006. (Sözlü sunum)
20. Tuncer İ, Özçakır Tomruk C, Arslan A, Şençift K. Ağız içi yumuşak doku patolojilerinde kullanılan lazer ve konvansiyonel cerrahi yöntemlerin karşılaştırılması ve kollateral termal hasarın histopatolojik olarak değerlendirilmesi. Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği DİLAD 1. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 9-11 Kasım 2006. (Sözlü sunum)
21. Arslan A, Deniz E. Von Willebrand hastalığında dental cerrahi yaklaşım: Olgu raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal cerrahi derneğinin 14. Uluslararası Kongresi, Belek, Antalya, 31 Mayıs-4 Haziran 2007. (Poster sunumu)
22. Arslan A, Ezmek B, Şençift K. Bisphosphonate induced necrotic bone of the mandible: A report of two cases. AÇBİD, 1st International Oral & Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, 16-20 Mayıs 2007. (Sözlü sunum)
23. Arslan A, Tuncer İ, Deniz E. Odontojenik keratokistte marsüpyalizasyon ve enükleasyon tedavisi: İki olgu sunumu. Oral Cerrahi Derneği’nin VIII.Uluslararası Bilimsel Kongresi, Bodrum, 24-29 Mayıs 2008. (Poster Sunumu)
24. Ezmek B, Arslan A, Delilbaşı Ç, Şençift K. Hipertansif hastalarda vazokonstriktörsüz lidokain, prilokain ve mepivakain solüsyonlarının hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması. Oral Cerrahi Derneği’nin VIII.Uluslararası Bilimsel Kongresi Bodrum, 24-29 Mayıs 2008. (Sözlü sunum)
25. Arslan A, Germeç D. Ektopik mandibular ikinci premoların mini implant ile ortodontik ekstrüzyonu: Vaka raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Kongresi, Kemer, Antalya, 29 Ekim-2 Kasım 2008. (Poster Sunumu)
26. Nalbantgil-Özdemir D, Arun T, Arslan A. Molar diş pozisyon anomalilerinin düzeltiminde mini vida kullanımı. Türk Oral İmplantoloji Derneği’nin XIX. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Kemer, Antalya, 8-14 Haziran 2008. (Poster sunumu)
27. Arslan A, Erişir İ, Çöloğlu S. Ameloblastoma of the acanthomatous type in the mandible: A case report. AÇBİD, 3rd International Oral & Maxillofacial Surgery Society Congress, Antalya, 22-26 Nisan 2009. (Poster sunumu)
28. Arslan A, Delilbaşı Ç. Diş çekiminden sonra oluşan oroantral fistülün farklı tekniklerle kapatılması. Olgu sunumu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16.Uluslararası Kongresi, Ürgüp, Nevşehir, 3-8 Kasım 2009. (Poster sunumu)
29. Burdurlu Ç, Delilbaşı Ç, Deniz E, Arslan A. Mandibular gömülü üçüncü molar cerrahisi sonrası topikal ozon uygulamasının etkilerinin araştırılması. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16.Uluslararası Kongresi, Ürgüp, Nevşehir, 3-8 Kasım 2009 (Sözlü sunum)
30. Tunalı A, Delilbaşı Ç, Arslan A, Gürol Y, Tazegün Tekkanat Z. Gömülü üçüncü molar cerrahisinde iki farklı antibakteriyel gargaranın bakteriyemi üzerine etkilerinin araştırılması. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16.Uluslararası Kongresi, Ürgüp, Nevşehir, 3-8 Kasım 2009. (Sözlü sunum)
31. Gürsoy Mert H, Arslan A, Tomruk Özçakır C. Farklı ağız gargaralarının gömük yirmi yaş diş çekimi sonrası alveolar osteitis ve yara enfeksiyonu gelişimi üzerine etkisi: Çift- kör, randomize, klinik, kontrollü pilot çalışma. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 18. Uluslararası Kongresi, Antalya, 2-6 Ekim 2011.
31. Gürsoy Mert H, Tomruk Özçakır C, Arslan A. Bifosfanat nekrozlu hastalarda destekleyici bir tedavi yaklaşımı. Topikal Ozon: 2 vaka raporu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 18. Uluslararası Kongresi, Antalya, 2-6 Ekim 2011.
32. Arslan A, Tomruk-Özçakır C. Glandular odontogenic cyst: A report of two cases. 2nd BAMFS Congress, 5th ACBID International Conference, Antalya, 25-29 Mayıs 2011.
33. Tomruk-Özçakır C, Arslan A. Mandibular angle fractures during third molar removal. A report of two cases. 2nd BAMFS Congress, 5th ACBID International Conference, Antalya, 25-29 Mayıs 2011.

Diğer yayınlar

1. Arslan A. Otoklavlar. Dentiss Yıl:2, Sayı:8, S:34-35, 2008

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler : Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği (TAOMS)
Ağız-Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği (AÇBİD)
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler : Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı

Ana Sayfa      | Bölümler      | İletişim Bilgileri

© 2010, İstanbul Eğitim ve Kültür (İSTEK) Vakfı, Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hastanesi.    |    powered by Acerpro