İK Politikamız

“Nitelikli sağlık hizmeti için nitelikli insan gücü” prensibiyle girişimciliği, yaratıcılığı ve verimliliği desteklemek, çalışanların kuruma katkısını sürekli kılacak eğitim ve gelişim faaliyetlerinde bulunmak, bilgi, beceri ve deneyimi yüksek, yeniliklere açık, stratejik düşünebilen, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan sağlık profesyonelleri tarafından tercih edilen bir kurum olmak ana hedefimizdir.

EĞİTİM
Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi olarak çalışanlarımızın bilgi, beceri ve kaliteli hizmet düzeyini arttırmak amacıyla yıl boyunca çeşitli mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlemekteyiz.

İşe yeni başlayanlar için ise kuruma uyum süresi içerisinde genel oryantasyon, bölüm içi oryantasyon ve iş sağlığı-güvenliği eğitim programları düzenlenmektedir.

İŞE ALIM
İnsan kaynağı ihtiyacımız, ağırlıklı olarak internet üzerinden yapılan başvurular veya hastanemize yapılan elden başvurular aracılığıyla karşılanmaktadır.

Adaylar, pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinliklere göre değerlendirilmektedir.

Genel Başvuru Formu'nu doldurduktan sonra seyda.tok@yeditepe.edu.tr e-posta adresine göndererek başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru formu için tıklayınız.